TAGEM Proje Açılış Toplantısı;

28 Nisan 2015

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek BALIK’ın yaptığı ve Marmara Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen TAGEM-14/ARGE/17 no’lu "Theileriosis'in Tedavisinde Kullanılabilecek Yeni Bir İlaç Adayı Tespit Etmek İçin Kumarin Türevlerinin Theileria annulata'nın Enolaz Enzimini İnhibisyon Potansiyelinin Araştırılması" başlıklı projenin 28 Nisan 2015’te başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte, önemli bir hayvan hastalığı olan Theileriosis’in tedavisi için yeni bir ilaç adayının tespit edilmesinin amaçlandığı proje çalışmasının tanıtımı, ön çalışmaların sunulması ve ayrıca TAGEM tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge desteklerinin önemi vurgulanmıştır.